Bozlar Dayanışma Derneği Bildirisi

Bozlar Dayanışma Derneği 1 Şubat 2019 Tarihli Bildirisi. Bildiri Bozlar Dayanışma Derneği Facebook Sayfasında ve Facebook Gurubunda Paylaşıldı. Aynen yayinliyoruz..

 

 

Değerli Bozlarlılar,
Bildiğiniz üzere 11.11.2018 tarihinde, büyük bir katılımın sağlandığı Bozlar Köyü Kongresi yapıldı. Bizler de seçilmiş yönetim olarak çalışmalarımıza Bozlar Dayanışma Derneği adı altında devam etme kararı aldık ve gerek sosyal medyada gerekse birebir görüşmelerde bunu siz köylülerimizle paylaştık.

Bozlar Dayanışma Derneği yöneticileri olarak, sizlerin de düşüncelerini, isteklerini ve beklentilerini dikkate alarak kendimize bir yol haritası çizdik ve hedeflerimizi şöyle belirledik:

* Dünyanın dört bir tarafına dağılmış Bozlarlıların buluşma organizasyonlarını gerçekleştirebilmek için çalışmalar yapmak… Bu çerçevede beraber hareket etmeyi kuvvetlendirmek icin çeşitli bölgelerde kahvaltı, sohbet organizasyonları düzenlemek, gençlerimizin birbirleriyle tanışabilecekleri ortamları oluşturmak ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak…

*İhtiyacı olan köylülerimize imkânlar dahilinde (maddi-manevi) yardım eli uzatmak, Avrupa’daki ve memleketteki yaşlı ve bakıma muhtaç büyüklerimize yardımcı olabilmek, yurtdışı-memleket köprüsünü sağlam bir temele oturtmak…

*Komşu köy dernekleriyle ilişkiler kurup fikir alış-verişlerinde bulunmak ve ortak sorunlara beraber çözümler bulmaya çalışmak…

*En kısa zamanda Bozlar Dayanışma Derneği faaliyetlerini yasal bir zemine oturtmak, şeffaf hareket etmek ve bir sonraki kongreyi, yönetim ve yürütme işlerini düzenleyen tüzük çerçevesinde hep beraber organize etmek.

Sosyal dayanışmayı destekleyen ve güçlendiren konular üzerinde yoğunlaşmak ilk hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yasal zeminde dernekleşmeye, hedeflerimize kolay ulaşabilmemiz, karşılıklı güven duygusunun güçlenmesi ve köyümüz için dayanışmamızın uzun ömürlü olması için çok önem veriyoruz…

Kısaca sıralarsak:

* Gönüllü ve karşılık beklemeden „köyüm için ben de varım“ diyen herkesin gönül rahatlığıyla kendine yer bulacagı bir oluşum…

* Faliyetlerde ve projelerde güven duygusunun güçlenmesine hassasiyet gösteren ve bu çerçevede çalışmalarını şeffaf bir şekilde sürdüren bir kurum…

* Kişilere bağlı kalmadan devam edebilecek köklü bir oluşum…

* Gönüllülük kavramının esas alındığı bir ortam… Gizlisi saklısı olmayan, hesap sorulabilecek-verilebilecek bir kurum…

* Siyasi kurumlardan bağımsız, bireysel çıkarlardan uzak bir yapılanma…

Dernekleşme, günümüz şartlarında plan, program ve organizasyonların düzenli bir şekilde hayata geçebilmesinin önemli gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor. Toplantılarımızı, organizasyonlarımızı ve buluşmalarımızı lüks mekanlarda masraf yaparak değil, kültürümüzün oluşumları olan mevcut derneklerde, cemevlerinde ve dergâhlarımızda düzenlemeye devam edeceğiz.

Avrupa’da biri yılbaşında olmak üzere yılda 2 defa düzenleyeceğimiz eğlence içerikli geniş kapsamlı gecelerimizi daha geniş salonlarda organize edeceğiz.

Köyümüzün ihtiyaçlarından biri olan morg projesini tamamladık. Maddi-manevi emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Hep beraber yürüyeceğimiz bu yol bir ilk olması bakımından çok zorlu ve sabırlı olmayı gerektiriyor. Bu bağlamda sizlerden alacağımız her türlü eleştiri, öneri ve destek bizler için çok kıymetli.

İnsanlarımızı buluşturmak köyümüzü daha da güzelleştirmek amaçlı atacağımız adımlarda, kültürüne bağlı tüm köylülerimizin maddi-manevi desteğine ihtiyacımız var. Köyünü seven her köylümüzün bu konuda duyarlı olacağına inanıyoruz.

Yasal olarak dernekleşmemizin bürokratik işlemleri dernek avukatımız kontrolünde devam ediyor ve en kısa zamanda yasal zemine oturtulacak. Saygılarımızla…

BOZLAR DAYANIŞMA DERNEĞİ

Schreibe einen Kommentar