10.12.2020

Almanya’da Aleviliğin diğer din ve inanç gruplarıyla eş düzeyde tanınması ve aynı haklara sahip olması yönünde yeni bir adım atıldı.

Yaklaşık bir milyon Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya, Alevilik inancını „bir din ve inanç toplumu“ olarak tanıma kararı aldı. Ülkedeki Alevilerin çatı örgütü Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), daha önce Hamburg eyaletiyle 2012’de, Aşağı Saksonya eyaletiyle 2013’de, Bremen eyaletiyle de 2014’de ve son olarak geçen yıl Rheinland-Pfalz eyalet hükümetiyle „Hak Eşitliği Anlaşması“ imzalamıştı.

Bu anlaşmalara göre, söz konusu eyaletlerde, AABF tarafından belirlenen öğretmenler Alevilik dersi verebiliyor, Aleviler kendi inançlarının Aşure Günü, Nevruz ve Hz. Ali’nin doğum günü gibi dini günlerinde izin alabiliyor. Hastahanelerde, hapishanelerde Alevilere yönelik ibadethane gibi hizmetler sunulurken, üniversitelerde Alevi öğretisiyle ilgili kürsü açılması hedefleniyor.

Bavyera, Berlin, Baden-Württemberg ve Saarland eyaletlerinde de, anlaşma olmaksızın Alevilik dersleri veriliyor. Cemevleri Kiliselerle eşit statüde temsil edilecek Almanya’nın nüfüs yoğunluğu açısından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti hükümetinin aldığı karar, diğer eyaletlere kıyasla Alevilik inancını anayasal güvence altına alarak bir adım daha ileriye gidiyor ve“Hıristiyan kiliselerinin ve Musevilerin anayasal olarak hangi hak ve yetkileri varsa, Aleviler de aynı haklara sahip olacak“ diyor. „Devletçe kamu yararına çalışma ve faaliyet yürütme hakkı“ başlığı altında alınan karara göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Cemevleri, kiliselerle eşit statüde temsil edilecek. Alevilik, diğer din ve inanç grupları gibi eşit haklara sahip olacak ve Alevilerin hakları, devletin güvencesinde olacak. Alevileri temsil eden örgütler, ekonomik anlamda kilise kurumlarının faydalandığı fon ve mali ayrıcalıklardan faydalanabilecek.

Alınan kararı „dünya Alevi tarihinde bir ilk“ olarak tanımlayan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı ve Avrupa Aleviler Konfederasyonu Eş Başkanı Hüseyin Mat, uygulamanın örnek teşkil edeceğini ve Alevilerin, diğer eyaletler de aynı statüye kavuşacağını düşündüğünü belirterek „Böylece tüm Almanya’da Alevilik diğer dinlerle eşitliği elde etmiş olacak“ şeklinde görüş belirtti.

Camilerin ve Sünni yapılanmaların dernek statüsünde inanç toplumu olarak görülmediğini kaydeden Mat „Almanya’nın Alevilik’i kendine özgü bir inanç olarak kabul etmesiyle, Türkiye’deki Alevilerin hak mücadelesine de yeni bir ivme geleceği“ değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı ve Avrupa Aleviler Konfederasyonu Eş Başkanı Hüseyin Mat  Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı ve Avrupa Aleviler Konfederasyonu Eş Başkanı Hüseyin Mat Mat „Bu karar Alevilerin yaşadıkları ülkelerde alabildikleri en önemli kazanım. Aleviler, yaşadıkları coğrafyalarda, tarih dönemlerinde hak ettiklerini bir arpa boyu kadar bile alamadılar, alma şansına sahip olmadılar. Ama Avrupa’daki Alevi örgütleri, bugün çok büyük başarının altına imza attı. Artık devletle göz hizasında bir kurumuz. Özgür, bağımsız ve devlet denetiminde olmayan bir inanç topluluğu olarak var olacağız. Artık bundan sonra, aldığımız tüm hakların içini doldurmaya, haklardan doğan talepleri dile getirip, onları sonuçlandıracağız.

Bu kararın Almanya’nın diğer eyaletlerinde ve Avrupa’nın başka ülkelerinde de emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz“ dedi. AABF’in verilerine göre, Almanya’da yaklaşık 900 bin, Avrupa’daysa bir buçuk milyon Alevi yaşıyor.

Dünya insan hakları günü olan 10 Aralıkta bu kazanılan hakların Alevilere getireceği kazanımlara sıra ile göz atarsak:

-Bir inanç ve kamu kuruluşu olduğumuz için, devletle aynı statüye erişmek. Onun partneri olmak.
-Kiliselerle aynı statüye erişmemiz ve onların yasal hakları ne ise bizimde yasal haklarımızın aynı olması.
-Aldığımız bu bağımsızlık ve özerk haklarla kendi iç hukukumuz ve kendi kamulaştırma yetkimiz olacak.
-Vergi ve harç gibi avantajlardan, farklılıklardan yararlanacağız. Faydalanacağız.
-Ekonomik destek fonlarından yarar sağlayacağız. Bunun cem evlerine katkıları fazla olacaktır.
-Siyaset kurumları içinde daha çok söz sahibi olmamız demektir.

Alinti Cem Dalaman

Von Bozlar

Schreibe einen Kommentar